Category Archives: Hospodářský slovník

Výnos dluhopisu

Výnos dluhopisu

Výnos dluhopisu dluhopisů společnosti, na kterou se úrok se platí pouze v případě výnosů společnosti. Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomický slovník. 2000. Čtěte Více »

BONDED PROVEDED

BONDED PROVEDED

BONDED PROVIDED Dluhopis, který je zajištěn nemovitostí společnosti, která ho vydala. Raizberg BA, Lozovský L.Sh., Starodubtseva E.B. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomický slovník. 2000. Čtěte Více »

Zdanění

Zdanění

Zdanění povinnost osoby povinné k dani, aby určité množství peněz, platby ze strany orgánů veřejné správy. Zdanění je nejčastěji chápáno jako zdanění. Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomický slovník. 2000. Čtěte Více »

Směnárna bez

Směnárna bez

VÝMĚNA BEZ VÝMĚNY mezinárodní výměna zboží a služeb bez výdajů cizí měny. Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomický slovník. 2000. Čtěte Více »

Obratu CREDIT

Obratu CREDIT

LIBILITA ÚVĚRU Bankovní termín, ukazatel, který charakterizuje účinnost použití vypůjčených prostředků. Ve své podstatě dochází k rychlosti úvěrového obratu, který je určen počtem dní, za které bankovní úvěrové instituce plní obrat. Vypočítá se jako poměr průměru za analyzované období úvěrů v provozním kapitálu k jednodennímu úvěrovému obratu na úvěrových účtech banky. Čtěte Více »

OBRAT AKTIV

OBRAT AKTIV

OBRAT AKTIV poměrem čistého výnosu z prodeje na průměrnou hodnotu celkových aktiv společnosti, jeden z výkonu aktiv. Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomický slovník. 2000. Čtěte Více »

Obratu ZBOŽÍ

Obratu ZBOŽÍ

Obratu ZBOŽÍ 1) proces neustálé obnovy a výměnu zboží, pohyb zboží v oblasti , vzdělávání a prodej komoditních zásob; 2) ukazatel charakterizující rychlost obratu zboží a jeho pohyb v oblasti oběhu od výrobce k spotřebiteli prostřednictvím obchodu. Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. Čtěte Více »

OBRAT zdanitelného

OBRAT zdanitelného

OBRAT zdanitelného obratu, objem prodeje výrobků, které jsou účtovány včetně DPH. Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomický slovník. 2000. Čtěte Více »

Obratu VNESHNETORGOBY

Obratu VNESHNETORGOBY

OBRAT VNESHNETORGOBY OBRAT VNESHNETORGOBY - objem zahraničního obchodu činnost země, skupiny zemí, které se rovnají celkového objemu vývozu a dovozu za rok nebo na dobu určitou. Ekonomický slovník. 2010. Ekonomický slovník. 2000. Čtěte Více »

AKTUÁLNÍ AKTIVA

AKTUÁLNÍ AKTIVA

SOUČASNÝ MAJETEK Oběžná aktiva podniků, firem, odrážející se v majetku jejich rozvahy. Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomický slovník. 2000. Čtěte Více »

ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ výroba, technologie - stroje, stroje, jednotky používané ve výrobě. Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomický slovník. 2000. Čtěte Více »

IMAGE PRODUKTU

IMAGE PRODUKTU

OBRÁZEK ​​ZBOŽÍ konkrétní vnímání skutečného nebo budoucího produktu vyvinutého spotřebitelem, kupujícím. Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomický slovník. 2000. Čtěte Více »

MĚNOVÉ HODNOTY

MĚNOVÉ HODNOTY

Aktiva z výrobních prostředků je zcela spotřebována v průběhu výrobního cyklu, obvykle obsahují materiály, suroviny, paliva, energie, polotovary, díly, nedokončené výroby, náklady příštích období, počítáno v penězích. Náklady na provozní kapitál jsou určeny součtem hodnot jejich jednotlivých typů. Raizberg BA, Lozovský L. Čtěte Více »

SPEED z vkladů

SPEED z vkladů

SPEED z vkladů je celkové množství peněz přijatých na vkladové účty (obrat po příjezdu) a požadoval vkladatelů (obrat z výdajů) v hotovosti a bezhotovostním formuláři po určitou dobu. Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . Čtěte Více »