Užitková funkce

Funkce je užitečná - je to ... Co je funkce užitku?
užitkové funkce
(funkce užitku) 1. Výraz, který představuje užitečnost jako funkci individuální spotřeby různých výrobků a výkonu různých druhů práce. Jedná se o přímou funkci utility: utilita je rostoucí funkcí množství každého spotřebovaného produktu a klesající funkce každého druhu provedené práce. 2. Výraz, který představuje užitečnost jako funkci příjmu, za předpokladu, že je optimálně rozdělena mezi různé dostupné komodity. Obvykle to ilustruje snižující se okrajovou užitečnost příjmu. Příklady takového užitkové funkce, kde je U - nástroj, a C - náklady na spotřebu, může být výraz U = C nebo U = a - ( b / C ), kde a a b - kladné konstanty. 3. Výraz, který představuje nástroj jako funkci nemzdových příjmů desky, cena každého typu komodity a námezdní práce každého typu, za předpokladu, že množství spotřebované zboží a funguje optimálně vybrané tak, aby byla maximalizována utility. Tato nepřímá užitková funkce, ve kterém nástroj - rostoucí funkcí nemzdových příjmů desky, je klesající funkcí ceně každého druhu spotřebního zboží a rostoucí funkce mzdy pro každý druh vykonávané práce. Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.

Ekonomický slovník. 2000.