Zónu ekologické katastrofy

Zónu ekologické katastrofy - to je ... Co je oblast ekologické katastrofy?
územích postižených ekologickou katastrofu náležitou dopad ničivých přírodních sil nebo největší antropogenní dopad, což vede k předčasné smrti (včetně smrti způsobené nemocemi), masivním lidským onemocněním, vzniku zón ostrých exacerbací ce potřeb obyvatelstva v hlavních zdrojů obživy, masivní záplavy, zemětřesení, atd. d. Viz. také ekologickou katastrofu.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010